Missie Rotterdamse Uitdaging

wijkspeeltuinWij geloven dat ondernemers intrinsiek gemotiveerd zijn om iets bij te dragen aan hun directe omgeving.

Wij geloven dat maatschappelijke organisaties voor grote uitdagingen staan die vragen om een ondernemende houding.

Wij geloven dat ondernemers en maatschappelijke organisaties veel van elkaar kunnen en willen leren.

Het is de missie van de Rotterdamse Uitdaging verbindingen tot stand te brengen tussen het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in Rotterdam. Dit met het doel samen concrete maatschappelijke vraagstukken op te lossen die positief bijdragen aan het leefklimaat in Rotterdam.

 

 

 


1) Diverse afbeeldingen van deze website zijn desigend by Freepik. Freepik is een beeldbank alwaar afbeeldingen gratis en copyright vrij beschikbaar worden gesteld voor het gebruik op o.a. websites.

 

2) Eventueel op deze website afgegeven persoonsgegevens zijn uitsluitend voor intern, ter afhandeling van de door u verlangde dienst(en), gebruik en worden niet aan derden verstrekt!